Профил на компаниятa

Дейност

”Източна телекомуникационна компания”АД е лицензиран далекосъобщителен оператор, предлагащ широк кръг от комуникационни решения – гласови услуги, високоскоростен достъп до интернет, а също така и корпоративни решения – наети линии, MAN услуги и виртуални частни мрежи.

”Източна телекомуникационна компания”АД е създадена през 2003 г. като доставчик на услуги в областта на телекомуникационните и информационните технологии. Компанията е едно от първите четири дружества, които получиха през септември 2003 г. лиценз за изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна фиксирана телефонна мрежа и предоставяна на гласова услуга на територията на Република България.

ИТК АД е динамично и прогресивно развиваща се фирма с млад и амбициозен екип. Основна идея от създаването й е да се работи в посока на предоставяне на алтернативен начин за комуникация, достъпен за всички.

Услугите на ИТК са подходящи за корпоративни и индивидуални клиенти и се отличават с висока надеждност, конкурентни цени и леснота на използване.

Източна Телекомуникационна Компания е национален оператор, който предоставя на потребителите си алтернативни възможности за комуникация, включително градски, междуградски и международни разговори.

Ние ви предлагаме национален телефонен номер и всички удобства на познатата ви фиксирана телефония.

Предимства

  • ИТК разполага със собствена международна и национална мрежа за пренос на глас с гарантиранo качество.
  • Клиентите на компанията могат да получат актуална информация, технически съвети и препоръки на нашия денонощен телефон за връзка с клиенти 02/ 484 04 04 и 02/ 484 04 84 и да разчитат на отлична техническа поддръжка
  • 24 часа/7 дни в седмицата/365 дни в годината - поддръжка и мониторинг на мрежата
  • Технологично независимо предоставяне на услугата Оптичен Интернет.
  • Гарантирано качество на предлаганите услуги.

Източна Телекомуникационна Компания инвестира в изграждането на мрежа от ново поколение (Next Generation Network - NGN), за да направи своите потребители част от световните тенденции в телекомуникационния сектор: IP - базирани услуги, интеграция на мрежите за телефония и Интернет, свобода при използването на телефона, независимо къде се намирате.

Лицензи

Източна телекомуникационна компания притежава следните лицензи:

Мисия

ИТК АД е динамично и прогресивно развиваща се фирма с млад и амбициозен екип. Основна идея от създаването й е да се работи в посока на предоставяне на алтернативен начин за комуникация, достъпен за всички.

Ние предоставяме на хората нови възможности да общуват със света.

Изграждаме и поддържаме близки отношения с клиентите си. Обслужваме ги бързо и ефективно. Предлагаме цялостни решения за техния бизнес.

Ще запазим иновативността и младежкия дух на нашата компания; гъвкавостта и стремежа към разбиране нуждите на клиента.

Екипът на ИТК АД разчита на нов подход за работа с клиентите. Стремежът към отговаряне на техните потребности е поставен като първостепенна задача.

 

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление