Екип

ИТК АД е динамично и прогресивно развиваща се фирма с млад и амбициозен екип. Основна идея от създаването й е да се работи в посока на предоставяне на алтернативен начин за комуникация, достъпен за всички.

Екипът на ИТК АД разчита на нов подход за работа с клиентите. Стремежът към отговаряне на техните потребности е поставен като първостепенна задача.

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление