Номер Услуга Общ брой абонати
1. Фиксирана телефонна услуга 50
2. Обществена телефонна услуга чрез услугата "избор на оператор" 1
3. Достъп до интернет 322

* Посочените данни са съгласно дефиниции на Комисия за регулиране на съобщенията, посочени към годишните въпросници за отчет на дейността.

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление