СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

Системен администратор - VoIP

Ref.No- VA  
Описание и Изисквания: Източна телекомуникационна компания" АД търси да назначи VoIP администратор.
Изисквания към кандидатите:
- Познания в областта на TDM и IP телефонни мрежи.
- Познания за работа с протоколи за сигнализация в телефонните мрежи – SIP, H323, PRI, BRI, SSN7 (C7).
- Опит в работата със Asterisk, МySQL и *nix OS.
- Работа със Cisco AS 5350/5300.
- За предимство се счита опит в програмиране на скриптови езици Perl.

Моля, опоменавайте позицията, за която кандидатствате, когато изпращате Вашето CV.

Моля, изпращайте Вашите абтобиографии на office[at]etcc.bg като включватеRef.No и име на позицията, за която кандидатствате, в полето Subject на писмото си.

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление