Клиенти

Клиенти на ИТК АД могат да бъдат всички ФЛ и ЮЛ.
За Ваше улеснение компанията предлага възможност за он-лайн проверка на месечната сметка, както и за он-лайн заявка.

Гореща Линия:

Тел.: +359 (2) 484 04 04

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление