Годишна статистика за качеството на обслужване на услугите от „Източна телекомуникационна компания” АД за 2022 г. Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга:

 

Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за дни първоначално свързване към мрежата (Supply time for fixed network access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките

2

дни

Процент на заявки, изпълнени до датата договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата

99%

%
дни

Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера (Proportion of problems with number portability procedures)

Процент на заявките за пренасяне, изпълнени с отклонения от нормалната процедура

0

%

Процент повреди на абонатната линия (Fault report rate per fixed access lines)

Съотношение между броя на валидните повреди на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0,5

час

Време за отстраняване на повреди (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии

5

часове

Процент на повредите отстранени в рамките на максималния срок определен в договора с клиента

99

%

Процент на жалбите относно
коректност на сметките (Bill
correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Коефициент на неуспешни
повиквания (Unsuccessful call Ratio)

Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания

национални : 0,3

%

международни : 0,25

%

Време за установяване на връзка (Call set up time)

Средното време при национално избиране

2

секунди

Средното време при международно избиране

3

секунди

Качество на разговорната връзка (Speech connection Quality)

Фактор за оценка на преноса на глас – R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109

90

 

 

Параметри за качество на предоставяната услуга достъп до интернет:


Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за първоначално свързване към мрежата за фиксиран достъп до интернет (Supply time for Internet access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 50 %, 95 % и 99 % от заявките за включване на услугата.

2

дни

Процент на заявките, изпълнени до съгласуваната с клиента дата

99%

%
дни

Процент на жалбите относно коректност на сметките за фиксиран достъп до интернет (Bill correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Време за отстраняване на повреди за фиксиран достъп до интернет (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което най-бързите 80 % и 95 % от валидните неизправности за достъп са отстранени

8

час

Процентът на отстранените неизправности, по всяко време, посочено от доставчика на услуги като целева стандартна точност за спазване на уговорките за ден и час

99

%

Постигната скорост на предаване на данни (Data transmission
speed achieved)

Максимална постигната скорост на предаване на данни

61335

kbit/s

Минимална постигната скорост на предаване на данни

1024

kbit/s

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението

6

ms

Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter)

Стандартното отклонение на закъснението

4

ms

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0,01

%

 

Годишна статистика за качеството на обслужване на услугите от „Източна телекомуникационна компания” АД за 2021 г. Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга:

Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за дни първоначално свързване към мрежата (Supply time for fixed network access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките

2

дни

Процент на заявки, изпълнени до датата договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата

99%

%
дни

Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера (Proportion of problems with number portability procedures)

Процент на заявките за пренасяне, изпълнени с отклонения от нормалната процедура

0

%

Процент повреди на абонатната линия (Fault report rate per fixed access lines)

Съотношение между броя на валидните повреди на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0,5

час

Време за отстраняване на повреди (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии

5

часове

Процент на повредите отстранени в рамките на максималния срок определен в договора с клиента

99

%

Процент на жалбите относно
коректност на сметките (Bill
correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Коефициент на неуспешни
повиквания (Unsuccessful call Ratio)

Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания

национални : 0,3

%

международни : 0,25

%

Време за установяване на връзка (Call set up time)

Средното време при национално избиране

2

секунди

Средното време при международно избиране

3

секунди

Качество на разговорната връзка (Speech connection Quality)

Фактор за оценка на преноса на глас – R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109

90

 

 

Параметри за качество на предоставяната услуга достъп до интернет:

 

Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за първоначално свързване към мрежата за фиксиран достъп до интернет (Supply time for Internet access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 50 %, 95 % и 99 % от заявките за включване на услугата.

2

дни

Процент на заявките, изпълнени до съгласуваната с клиента дата

99%

%
дни

Процент на жалбите относно коректност на сметките за фиксиран достъп до интернет (Bill correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Време за отстраняване на повреди за фиксиран достъп до интернет (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което най-бързите 80 % и 95 % от валидните неизправности за достъп са отстранени

8

час

Процентът на отстранените неизправности, по всяко време, посочено от доставчика на услуги като целева стандартна точност за спазване на уговорките за ден и час

99

%

Постигната скорост на предаване на данни (Data transmission
speed achieved)

Максимална постигната скорост на предаване на данни

61335

kbit/s

Минимална постигната скорост на предаване на данни

1024

kbit/s

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението

6

ms

Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter)

Стандартното отклонение на закъснението

4

ms

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0,01

%

 

 

Годишна статистика за качеството на обслужване на услугите от „Източна телекомуникационна компания” АД за 2020 г. Параметри за качество на предоставяната фиксирана гласова услуга:

  

Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за дни първоначално свързване към мрежата (Supply time for fixed network access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките

2

дни

Процент на заявки, изпълнени до датата договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата

99%

%
дни

Дял на проблемите, свързани с процедури за преносимост на номера (Proportion of problems with number portability procedures)

Процент на заявките за пренасяне, изпълнени с отклонения от нормалната процедура

0

%

Процент повреди на абонатната линия (Fault report rate per fixed access lines)

Съотношение между броя на валидните повреди на абонатната линия и средния брой на абонатните линии

0,5

час

Време за отстраняване на повреди (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което са отстранени най-бързите 80 % и 95 % от валидните повреди по абонатните линии

5

часове

Процент на повредите отстранени в рамките на максималния срок определен в договора с клиента

99

%

Процент на жалбите относно
коректност на сметките (Bill
correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Коефициент на неуспешни
повиквания (Unsuccessful call Ratio)

Отношение на броя на неуспешните повиквания към общия брой повиквания

национални : 0,3

%

международни : 0,25

%

Време за установяване на връзка (Call set up time)

Средното време при национално избиране

2

секунди

Средното време при международно избиране

3

секунди

Качество на разговорната връзка (Speech connection Quality)

Фактор за оценка на преноса на глас – R (R фактор), съгласно ITU-T Rec. G.109

90

 

 

Параметри за качество на предоставяната услуга достъп до интернет:

 

Параметър

Измерване

Стойност

Мерна единица

Време за първоначално свързване към мрежата за фиксиран достъп до интернет (Supply time for Internet access)

Времето, за което са изпълнени най-бързите 50 %, 95 % и 99 % от заявките за включване на услугата.

2

дни

Процент на заявките, изпълнени до съгласуваната с клиента дата

99%

%
дни

Процент на жалбите относно коректност на сметките за фиксиран достъп до интернет (Bill correctness complaints)

Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки

0

%

Време за отстраняване на повреди за фиксиран достъп до интернет (Fault repair time for fixed access lines)

Времето, за което най-бързите 80 % и 95 % от валидните неизправности за достъп са отстранени

8

час

Процентът на отстранените неизправности, по всяко време, посочено от доставчика на услуги като целева стандартна точност за спазване на уговорките за ден и час

99

%

Постигната скорост на предаване на данни (Data transmission
speed achieved)

Максимална постигната скорост на предаване на данни

61335

kbit/s

Минимална постигната скорост на предаване на данни

1024

kbit/s

Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)

Средна стойност на закъснението

6

ms

Колебание на закъснението (Delay variation/Jitter)

Стандартното отклонение на закъснението

4

ms

Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни

Процент на неуспешните опити за предаване на данни

0,01

%

 

 


Top
Copyright © 2003-2011 Eastern Telecommunication Company
Internet Services | Prices | Promotions | Directions | Contact | Point 2 Point | LED lighting