Контакти

 Office Map

Източна Телекомуникационна Компания АД

Цариградско шосе 105, комплекс Лиди-Р
1113 София, България
Търговски отдел: +359 (2) 484 04 20, 484 04 21, 484 04 22, 484 04 25, 484 04 26, 484 04 19
Техн. поддръжка: +359 (2) 484 04 04, 484 04 84
Факс: +359 (2) 870 04 10
e-mail: sales[at]etcc.bg

 


Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление