Телефон

Телефонната услуга на ИТК представлява пълна алтернатива на фиксираната гласова телефония, предлагана от традиционния оператор. Клиентите получават нов абонатен пост с номер от номерационния план на ИТК и могат да извършват изходящи повиквания към всички дестинации в страната и чужбина и да приемат входящи такива.

Новото при тази услуга е, че за нейното ползване е необходимо само да има осигурен високоскоростен Интернет при клиента, тъй като фиксираната телефонна услуга на ИТК е базирана на IP мрежи. Интернет преносът може бъде осигурен от ИТК или друг доставчик на интернет.

Всички телефонни разговори преминават през мрежата на ИТК и така абонатите не плащат начална такса свързване за всяко проведено обаждане.

Предлага се като следплатена услуга и под формата на тарифни планове. Подходяща е както за частни, така и за бизнес потребители.

Получената лицензия и законовите разпоредби на Република България предоставят на абонатите на ИТК АД правото на свързаност с клиентите на всички телекомуникационни оператори по цял свят. В рамките на собствената мрежа съществува възможност да бъдат активирани и множество допълнителни услуги от типа CLIP, CLIR, SMS и др.

Всеки абонат получава телефонен номер, част от националния номерационен план, който обслужва входящите и изходящите му обаждания. За използването на тази услуга са възможни различни технологични решения:

Телефонната услуга поддържа допълнителни функции като изчакване на обаждане, условно и безусловно насочване на обаждане, задържане на обаждане, гласова поща, блокиране на обаждане и др.

За повече информация, пишете на е-mail sales@etcc.bg, support@etcc.bg или се обадете на тел. 02/484 04 04 .

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление