Общи условия

Общи условия за интернет, изменени на 10.11.2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИНТЕРФЕЙСИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общи условия за интернет, изменени на 29.02.2012 г.

Правила за отворен достъп до интернет

Общи условия за телефонна услуга, в сила от 10.04.2014 г.

Общи условия за телефонна услуга, в сила от 28.12.2012 г.

 

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление