Общи условия

Общи условия за интернет, изменени на 29.02.2012 г.

Правила за отворен достъп до интернет

Общи условия за телефонна услуга, в сила от 10.04.2014 г.

Общи условия за телефонна услуга, в сила от 28.12.2012 г.

 

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление