Номера за достъп

Техн. поддръжка: +359 (2) 484 04 01, 484 04 04

Търговски отдел: +359 (2) 484 04 19, 484 04 20, 484 04 21, 484 04 22, 484 04 25, 484 04 26

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление