Колективен иск срещу БТК

14.05.2011

Уважаеми потребители във връзка с положението на “БТК” АД, като оператор със значително въздействие върху пазара и липсата на реакция от страна на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за регулиране на съобщенията, ние “Източна телекомуникационна компания” АД, сме принудени да предявим иск по конкретни нарушения извършени спрямо нас. Събрали сме достатъчно доказателства и сме призовали за съдействие и европейските оператори, тъй като считаме, че монополното поведение на „БТК” АД е в разрез с всички български и европейски законодателни норми и се отразява негативно върху крайния потребител на телекомуникационни услуги. БТК „АД” изцяло контролира достъпа до своята мрежа, респективно до собствените си абонати и вследствие на този пълен контрол, „БТК” АД е в позиция да определя едностранно условията за взаимно свързване, както технически, така и ценово.

Приканваме всеки заинтересован потребител в България, който счита, че „БТК” АД е нарушила и неговите права и законни интереси или има информация за нарушения от подобен характер, да се присъедини към предявяването на колективен иск.

Част от нарушенията на БТК, като оператор със значително въздействие на пазара на телекомуникационни услуги, са:

 

А така също и неизпълнение на следните задължения от нейна страна:

Считаме, че с поведението си БТК цели:

Приканваме всички, които искат да се присъединят към колективния иск срещу „Българска телекомуникационна компания” АД, да ни изпратят информация, свързана с нарушенията на монополното предприятие спрямо тях на адрес: info@etcc.bg

« назад

Нагоре
Copyright © 2003-2014 Източна Телекомуникационна Компания
Интернет услуги | Цени | Промоции | Направления | Контакт | Пойнт Ту Пойнт | LED осветление