04-03-2014

Географските кодове на регионите вече ще съдържат не повече от 3 (три) цифри. Дължината на целите номера ще се запазва, като в някои случаи една или повече цифри от кода ще се прехвърлят към личния номер на абоната.

 

-   Преди 01.04.2014 г.:

0       + 1234 (кода на населеното място) + xxxx (абонатен номер),

- След 01.04.2014 г.:

0 + 123 (код на населеното място) + 4xxxx (абонатен номер)

Бройката и редът на цифрите се запазват. Запазва се и набирането на спешни номера като 112 и други.

Преминаването към новите географски кодове се осъществява съгласно Списък с географски кодове на номерационни области в Република България, приет с Решение № 858/14.11.2013 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), като по този начин регулаторът намалява сложността и бройката на географските кодове в страната.

« back

Top
Copyright © 2003-2011 Eastern Telecommunication Company
Internet Services | Prices | Promotions | Directions | Contact | Point 2 Point | LED lighting