Избор на оператор с код 01003

 Направление  Цена лв/мин
 Селищни фиксирани  0.06 лв.
 Междуселищни фиксирани  0.10 лв.
 България мобилни  0.36 лв.
 Европа фиксирани, САЩ, Канада, Русия  0.10 лв.
 Европа мобилни  0.45 лв.
 Балкански страни фиксирани  0.22 лв.
 Балкански страни мобилни  0.50 лв.