Тарифа с цени за фиксирани гласови телефонни услуги на

"Източна телекомуникационна компания" АД за частни клиенти

1. Откриване иа абонамент за телефонен пост

Тип на поста

Брой

Цена за откриване

(първоначално включване)

Месечен
абонамент

POTS
(обикновен пост)

1

0.00

Абонаментни планове

2. Абонаментни планове:


Направление

Абонаментен план Промо*

Абонаментен план Иконом*

Абонаментен план Стандарт

Абонаментен план Премиум

Месечен абонамент

0.00

6.00

12.00

24.00

Такса свързване

0.12

0.00

0.00

0.00

Разговори към потребители на фиксираната телефонна мрежа на ИТК

0.00

0.024

0.018

0.00

Селищни разговори към други фиксирани оператори

0.042

0.06

0.050

0.042

Междуселищни разговори към други фиксирани оператори

0.09

0.11

0.10

0.048

Разговори към български мобилни оператори

0.27

0.31

0.29

0.27

Разговори към международни фиксирани оператори от **ЕС , Западна Европа, САЩ и Канада

0.09

0.11

0.10

0.09

Разговори към международни мобилни оператори от **ЕС

0.41

0.46

0.43

0.41

Разговори към международни мобилни оператори от САЩ и Канада

0.09

0.11

0.10

0.09

* При Абонаментен план Промо и Абонаментен план Иконом ИТК не предоставя безплатно за ползване оборудване и/или крайни устройства. При ползването на тези абонаментни планове АБОНАТЪТ е необходимо да закупи съответното оборудване и/или крайни устройства съгласно действащия ценоразпис на ИТК

**В ЕС и Западна Европа се включват следните дестинации: Австрия, Унгария, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Норвегия, Обединено Кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария и Швеция.

Обаждания към номера 0700 на други фиксирани оператори се таксуват по цената за с елищни разговори към други фиксирани оператори , посочени в таблицата за съответния план.

Цени за всички останали услуги, които не са посочени в това приложение се таксуват съгласно действащия ценоразпис на ИТК за съответната услуга, публикувани на интернет страницата www.etcc.bg , както и от Информационния център на „Източна телекомуникационна компания АД;

Всички посочени цени са за 1 минута, в български лева и са с вкл. ДДС.

Отчитането се извършва на интервали от 6 секунди с минимална продължителност 30 секунди

Тарифа с цени за фиксирани гласови телефонни услуги за Пакети с безплатни минути на "Източна телекомуникационна компания “АД

1. Откриване иа абонамент за телефонен пост

Тип на поста

Брой

Цена за откриване

(първоначално включване)

Месечен
абонамент

POTS
(обикновен пост)

1

0.00

Абонаментни планове

2. Абонаментни планове

Направление

FREE 400

FREE 550

FREE 1000

Месечен абонамент

28.00 лв.

36.00 лв.

60.00 лв.

* Включени безплатни минути

400 мин.

550 мин.

1000 мин.

Разговори към потребители на фиксираната телефонна мрежа на ИТК

0.00

0.00

0.00

Селищни разговори към други фиксирани оператори

0.042

0.042

0.042

Междуселищни разговори към други фиксирани оператори

0.09

0.09

0.09

Разговори към български мобилни оператори

0.27

0.27

0.27

Разговори към международни фиксирани оператори от ЕС, САЩ и Канада

0.09

0.09

0.09

Разговори към международни мобилни оператори от ЕС

0.41

0.41

0.41

Разговори към международни мобилни оператори от САЩ и Канада

0.09

0.09

0.09

*Включените безплатни минути са за селищни, междуселищни и международни фиксирани номера от САЩ, Канада и всички страни от Европейския съюз. След изчерпване на пакета безплатни минути, се прилагат цените за изходящи гласови повиквания, посочени в таблицата по т. 2, като за всяко осъществено повикване се включва и такса свързване в размер на 0.12 лв . Ако включените безплатни минути не бъдат използвани в рамките на текущия месец, същите не се прехвърлят за следващия месец.

Обаждания към номера 0700 на други фиксирани оператори се таксуват по цената за с елищни разговори към други фиксирани оператори , посочени в таблицата за съответния план.

Цени за всички останали услуги, които не са посочени в това приложение се таксуват съгласно действащия ценоразпис на ИТК за съответната услуга, публикувани на интернет страницата www.etcc.bg , както и от Информационния център на „Източна телекомуникационна компания АД;

Всички посочени цени са за 1 минута, в български лева и са с включен ДДС.

Отчитането се извършва като всяка започнала минута се брои за цяла 60/60.

Тарифа с цени за фиксирани гласови телефонни услуги на
"Източна телекомуникационна компания “АД за бизнес клиенти

Откриване иа абонамент за телефонен пост

Тип на поста

Брой

Цена за откриване

(първоначално включване)

Месечен
абонамент

POTS
(обикновен пост)

1

0.00

Абонаментни планове

2. Абонаментни планове

Направление

Абонаментен план “Бизнес Телефон”

бр.тел.постове

1

2

3

4+*

Месечен абонамент

24.00

30.00

40.00

12.00/пост

Такса свързване

0.00

0.00

0.00

0.00

Разговори към потребители на фиксираната телефонна мрежа на ИТК

0.00

0.00

0.00

0.00

Селищни разговори към други фиксирани оператори

0.035

0.035

0.035

0.035

Междуселищни разговори към други фиксирани оператори

0.048

0.048

0.048

0.048

Разговори към български мобилни оператори

0.25

0.25

0.25

0.25

Разговори към международни фиксирани оператори от **ЕС , Западна Европа, САЩ и Канада

0.08

0.08

0.08

0.08

Разговори към международни мобилни оператори от **ЕС

0.39

0.39

0.39

0.39

Разговори към международни мобилни оператори от САЩ и Канада

0.08

0.08

0.08

0.08

Всички посочени цени са за 1 минута, в български лева и са с вкл. ДДС.

Отчитането се извършва на интервали от 6 секунди с минимална продължителност 30 секунди

*При 4 телефонни поста и повече месечният абонамент на пост е по 12.00 лв.

**В ЕС и Западна Европа се включват следните дестинации: Австрия, Унгария, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Норвегия, Обединено Кралство, Полша, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария и Швеция.

Обаждания към номера 0700 на други фиксирани оператори се таксуват по 0,0 37 лв./минута с ДДС.

Цени за всички останали услуги, които не са посочени в това приложение се таксуват съгласно действащия ценоразпис на ИТК за съответната услуга, публикувани на интернет страницата www.etcc.bg , както и от Информационния център на „Източна телекомуникационна компания ” АД;